Album Bộ Tứ Hoàn Hảo: Nhạc Trẻ Thập Niên 90 - Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường, V.A

Playlist: Bộ Tứ Hoàn Hảo: Nhạc Trẻ Thập Niên 90

Artis: Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường, V.A