Album Khắc Việt Live Concert 2019 - Gặp Gỡ Thanh Xuân (Phần 2) - Khắc Việt, Đông Nhi, Tuấn Hưng

Playlist: Khắc Việt Live Concert 2019 - Gặp Gỡ Thanh Xuân (Phần 2)

Artis: Khắc Việt, Đông Nhi, Tuấn Hưng