Album Sao Anh Ra Đi - Dẫu Có Muộn Màng... (Tình Music Platinum Vol. 53) - Minh Tuyết

Playlist: Sao Anh Ra Đi - Dẫu Có Muộn Màng... (Tình Music Platinum Vol. 53)

Artis: Minh Tuyết